تبلیغات

Base-Program.Com | Programming Project DataBase | Leraning Visual Basic 6 , C - تابع ChooseColor

مترجم سایت


آدرس آی پی:
سیستم عامل:
نسخه: بیت
اندازه تصویر:

Base-Program.Com | Programming Project DataBase | Leraning Visual Basic 6 , C - تابع ChooseColor

صفحه خانگی اضافه به علاقمندی ها نسخه ی موبایل
تبلیغات
تبلیغات

درباره سایت

سلام.من محمدرضا متصدی زاده دانشجوی رشته کامپیوتر در دانشگاه آزاد کرمان به همراه دوستم آرش سلطانی دانشجوی رشته کامپیوتر در دانشگاه ملی تهران ، از سال دوم هنرستان در رشته کامپیوتر با هم فعالیت داریم و در سال سوم این وبسایت رو به راه انداختیم ، امید واریم مطالبی رو که در مورد برنامه نویسی به زبان های مختلف قرار می دهیم مورد نیاز شما باشند.با آرزوی ساعاتی خوش برای شما بازدید کنندگان عزیز.

مدیر سایت: محمدرضا متصدی زاده

بهترین مرورگر ها برای نمایش سایت

امکانات دیگر


 

تبلیغات

معرفی سایت به دوستان

 
نام شما :
ایمیل شما :
نام دوست شما:
ایمیل دوست شما:


Powered by ParsTools

آمار

کل مطالب ارسالی:
کل نویسندگان:
بازدید امروز:
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل:
بازدید کل :
آخرین بازید :
آخرین بروزرسانی:

خوش آمدید
موضوع: Visual Basic 6 - ویژوال بیسیک 6 | نویسنده: محمدرضا متصدی زاده

Declare Function ChooseColor Lib "comdlg32.dll" Alias "ChooseColorA" (lpcc As CHOOSECOLOR_TYPE) As Long

پشتیبانی

·    ویندوز 95

·    ویندوز 98

·    ویندوز ‌NT ورژن 3.1 و بالاتر

·    ویندوز 2000

·    ویندوز CE ورژن 1و بالاتر

شرح و توضیحات

این تابع جعبه انتخاب رنگ را باز میكند.

مثال

' This code is licensed according to the terms and conditions listed here

 

 

 

' Display a Choose Color common dialog box.  The background

 

' color of Form1 will be set to the color the user selects.  Although the entire

 

' list of custom colors is initialized to black, this example stores the

 

' colors into an array which can be used again to save the user's custom

 

' color selections.

 

Dim cc As CHOOSECOLOR_TYPE ' structure to pass data

 

Dim hMem As Long  ' handle to the memory block to store the custom color list

 

Dim pMem As Long  ' pointer to the memory block to store the custom color list

 

Dim custcols(0 To 15) As Long  ' holds list of the 16 custom colors

 

Dim c As Integer  ' counter variable

 

Dim retval As Long  ' return value

 

 

 

' Initialize the list of custom colors to black.

 

For c = 0 To 15  ' loop through each element

 

  custcols(c) = 0  ' set each element to RGB color 0 (black)

 

Next c

 

' Create a memory block and get a pointer to it.

 

hMem = GlobalAlloc(GMEM_MOVEABLE Or GMEM_ZEROINIT, 64)  ' allocate sufficient memory block

 

pMem = GlobalLock(hMem)  ' get a pointer to the block

 

' Copy the data inside the array into the memory block.

 

CopyMemory ByVal pMem, custcols(0), 64  ' 16 elements * 4 bytes

 

 

 

' Store the initial settings of the Choose Color box.

 

cc.lStructSize = Len(cc)  ' size of the structure

 

cc.hwndOwner = Form1.hWnd  ' Form1 is opening the Choose Color box

 

cc.hInstance = 0  ' not needed

 

cc.rgbResult = Form1.BackColor  ' set default selected color to Form1's background color

 

cc.lpCustColors = pMem  ' pointer to list of custom colors

 

cc.Flags = CC_ANYCOLOR Or CC_RGBINIT  ' allow any color, use rgbResult as default selection

 

cc.lCustData = 0  ' not needed

 

cc.lpfnHook = 0  ' not needed

 

cc.lpTemplateName = ""  ' not needed

 

 

 

' Open the Choose Color box.  If the user chooses a color, set Form1's

 

' background color to that color.

 

retval = ChooseColor(cc)

 

If retval <> 0 Then  ' success

 

  ' Copy the possibly altered contents of the custom color list

 

  ' back into the array.

 

  CopyMemory custcols(0), ByVal pMem, 64

 

  ' Set Form1's background color.

 

  Form1.BackColor = cc.rgbResult

 

End If

 

 

 

' Deallocate the memory blocks to free up resources.

 

retval = GlobalUnlock(hMem)

 

retval = GlobalFree(pMem)